.

.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ :Easyteach Edutainment Pvt.Ltd. ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે) ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ, ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ તથા નર્સરી થી ધોરણ ૮ માટે ભાર વગરનું ભણતર (ગુજરાતી માધ્યમ માટે)

ગુજરાતીમાં લખો

Install Google IME for offline PC-without XP cd !


Install Google IME in 2 clicks!
કોઈપણ ભારતીય ભાષા લખવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો
( Google Transliteration IME ગુજરાતી, હિન્દી, પંજાબી, ઉર્દૂ, બંગલા, ઓરિયા, નેપાલી, તામિલ, મલયાલમ, કન્નડ, તેલુગુ, સંસ્કૃત માં ઉપલબ્ધ છે.)
કોઈપણ ભારતીય ભાષામાં સરળતાથી લખો. (અંગ્રેજીમાં લખો, તમારી ભાષામાં મેળવો.)
smart Google IME ના ઉપયોગ થી
you can write in your language with the same keyboard,
anywhere, anytime!
On Facebook ,
On a Blog,
In Yahoo mail /Gmail / Outlook Express / Outlook
In any Office document -Word/Excel/ PowerPoint
Or to rename a file/ folder in your own language !
Installing Google IME has been made easy here,
so that anybody can do it without asking for help.

STEP –I

[ STEP-I NOT REQUIRED for VISTA/ WINDOWS 7 users] 
Activate Asian Language Support in XP
by downloading and then running the program
from this link :

if this link does not start download, please go to original website by clicking 
this link and there at the bottom, click on 
"Download : click here to download" link.

IMPORTANT:-When You are asked to Re-start computer ,
please accept and re-start your PC.

STEP –II

From any of the following links ,
install Google IME for the language of your choice.
[ If you want to use it on a pc which cannot be connected to internet,
just copy this file alongwith file shown in STEP-I ]


Install Google IME –HINDI
Install Google IME GUJARATI
Install Google IME TAMIL
Install Google IME TELUGU
Install Google IME KANNADA
Install Google IME MALAYALAM
Install Google IME BENGALI
Install Google IME PUNJABI
Install Google IME MARATHI
Install Google IME URDU
Install Google IME ORIYA
Install Google IME NEPALI
Install Google IME SANSKRIT


(if any of these links found not working, 
go to original download page by clicking here)

After download is over,
click on the downloaded file to complete the installation.
FOR XP USERS: DONE ! IME INSTALLED !
FOR WINDOWS 7 / VISTA USERS: 
Go to Control Panel > Regional & Language Options > Keyboard and Language > Add...
Click on language for which you have installed Google IME. 
Expand the item by clicking on + button, and in keyboard, select Google IME keyboard. 


DONE ! IME INSTALLED !
How to use program after installation
( the official Help Page for Google IME is available HERE )
Now, whenever you want to write in your language,
Just press the EN button that appears before trey area, before clock.
Click on the language of your choice, say Gujarati.
Immediately, the EN icon will now show GU.

Start writing !

Whenever you want to switch between English and Gujarati ,
Press F12.
The language will return to normal- English.
Press F12 again and your language will return.
When you want to quit this program ,
click on the GU icon and select your original language. EN.
If EN does not appear on your taskbar, right-click on taskbar,
point to Toolbars & click on “Language Bar”
Now, the EN should appear on your taskbar.

the official Help Page for Google IME is available HERE
How to install Google IME on a PC which
cannot be connected to internet ?
(i.e. how to use google IME on offline PC)
copy & paste 2 files mentioned in STEP-I & STEP-II
on a PC where you want to use them.
First, install the program mentioned in STEP-I above.
Then, install the program mentioned in STEP-II.

Done!

Easyteach

Easyteach

નિસંતાન દંપતી અચૂક મુલાકાત લે.

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

આ બ્લોગના મુલાકાતીઓ

free counters

જોવાયેલા કુલ પાનાંઓ

© 2014 JADAV NARENDRAKUMAR. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9 Published By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.
back to top