.

.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ :Easyteach Edutainment Pvt.Ltd. ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે) ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ, ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ તથા નર્સરી થી ધોરણ ૮ માટે ભાર વગરનું ભણતર (ગુજરાતી માધ્યમ માટે)

ભરૂચ-બ્લોગર

* જંબુસર તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *

(1) પ્રાથમિક મિશ્રશાળા-નવી વસાહત-વેડચ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ
(2) પ્રાથમિક મિશ્રશાળા-ઉચ્છદ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ
(3) પ્રાથમિક શાળા ઝામડી, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ
(4) પ્રાથમિક કુમારશાળા ઉબેર, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ

* આમોદ તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *


(1) પ્રાથમિક શાળા તેગવા, તા.આમોદ, જી.ભરૂચ
(2) પ્રાથમિક શાળા મછાસરા, તા.આમોદ, જી.ભરૂચ

* વાગરા તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *


(1) પ્રાથમિક શાળા અરગામા, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ
(2) પ્રાથમિક શાળા સુવા, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ
(3) પ્રાથમિક શાળા વસ્તીખંડાલી, તા.વાગરા, જી.ભરૂચ

* ભરૂચ તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *

(1) પ્રાથમિક શાળા કેસરોલ, તા.જી.ભરૂચ
(2) પ્રાથમિક કન્યાશાળા ઝનોર, તા.જી.ભરૂચ
(3) પ્રાથમિક મિશ્રશાળા કુકરવાડા, તા.જી.ભરૂચ
(4) પ્રાથમિક શાળા મહેગામ, તા.જી.ભરૂચ
(5) પ્રાથમિક શાળા ચૌલાદ, તા.જી.ભરૂચ
(6) પ્રાથમિક શાળા દેત્રાલ, તા.જી.ભરૂચ
(7) પ્રાથમિક શાળા ટંકારીયા, તા.જી.ભરૂચ

* અંકલેશ્વર તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *


(1) પ્રાથમિક શાળા પીલુદરા, તા.અંકલેશ્વર, જી.ભરૂચ
(2) આદર્શ બુનિયાદી પ્રાથમિક શાળા, નોબરીઆ કમ્પાઉન્ડ, હસ્તી તળાવ રોડ, અંકલેશ્વર, જી.ભરૂચ
(3) પ્રાથમિક શાળા સેંગપુર, તા.અંકલેશ્વર, જી.ભરૂચ
* હાંસોટ તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *

(1) પ્રાથમિક શાળા-સાહોલ, તા.હાંસોટ, જી.ભરૂચ
(2) પ્રાથમિક શાળા ખરચ, તા.હાંસોટ, જી.ભરૂચ
(3) પ્રાથમિક શાળા પિંગોટ, તા.હાંસોટ, જી.ભરૂચ

* વાલિયા તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *


(1) પ્રાથમિક શાળા દોલતપુર, તા.વાલીયા, જી.ભરૂચ
(2) પ્રાથમિક શાળા ચંદેરીયા, તા.વાલીયા, જી.ભરૂચ
(3) પ્રાથમિક શાળા દાજીપરા, તા.વાલીયા, જી.ભરૂચ
(4) પ્રાથમિક શાળા ગાંધુ, તા.વાલીયા, જી.ભરૂચ
(5) પ્રાથમિક શાળા દેશાડ, તા.વાલીયા, જી.ભરૂચ
(6) પ્રાથમિક શાળા ગુંડીયા, તા.વાલીયા, જી.ભરૂચ


* નેત્રંગ તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *

(1) પ્રાથમિક કુમાર શાળા, નેત્રંગ, જી.ભરૂચ
(2) પ્રાથમિક શાળા, કંબોડીયા, તા.નેત્રંગ, જી.ભરૂચ
(3) પ્રાથમિક શાળા મૌઝા, તા.નેત્રંગ, જી.ભરૂચ

* ઝઘડીયા તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ *

* સી.આર.સી.ના બ્લોગ *


(1) સી.આર.સી. ગજેરા, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ

* બી.આર.સી.ના બ્લોગ *


(2) બી.આર.સી. જંબુસર, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ

* પ્રાથમિક શિક્ષકોના વ્યક્તિગત બ્લોગ * 

(1) જાદવ નરેન્દ્રકુમારનો બ્લોગ
(2) પુનમભાઈ પઢીયારનો બ્લોગ
(૩) કિરણબેન શર્મા (સી.આર.સી.કહાનવા, તા.જંબુસર) નો બ્લોગ
(4) પરેશભાઈ પ્રજાપતિ (સી.આર.સી.ગોવાલી, તા.ઝઘડીયા) નો બ્લોગ
(5) 'કર્તવ્ય' આશિષ બલેજાનો બ્લોગ (જનરલ નોલેજ માટે)
(6) 'સાહિત્ય સફર' આશિષ બલેજાનો બ્લોગ (ટૂંકી વાર્તાઓ માટે)

(7) જિંદગી જીંદાદીલી - અશ્વિન સિંધાનો બ્લોગ
(8) એજ્યુકેશન સીટ - ઇમરાન પટેલનો બ્લોગ

ઉબન્ટુ વાળા પીસી સાથે ડોંગલથી નેટ જોડવા આટલું કરો.
(૧) સૌ પ્રથમ તમારા ડોંગલને યુ.એસ.બી.માં ભરાવો. ( પીસી ડિટેકટ કરે કે ના કરે. નીચે મુજબના સ્ટેપ લો.)
(૨) ત્યાર બાદ --> Network Connection &--> Mobile Broadband &--> Add
હવે નીચે મુજબના ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો.
 1. Select appropriate mobile device (for me, Huawei)
 2. Choose country provider/region (for me, India)
 3. Choose your provider (for me, Airtel)
 4. Choose your Billing Plan (for me, Default)
 5. Confirm Mobile broadband settings (confirm)
Since in my case it was without password, I din't have to do any extra settings related to ip address or any setting in the final dialog.

  Easyteach

  Easyteach

  નિસંતાન દંપતી અચૂક મુલાકાત લે.

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  ..........................

  આ બ્લોગના મુલાકાતીઓ

  free counters

  જોવાયેલા કુલ પાનાંઓ

  © 2014 JADAV NARENDRAKUMAR. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9 Published By Gooyaabi Templates
  Powered by Blogger.
  back to top